Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-027

23 Şubat 2017

2012/3305 SAYILI YATIRIM TEŞVİK KARARNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2017/9917 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararla (R.G:22.02.2017-29987), 2012/3305 Sayılı Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. Kararın yayımı tarihi olan 22.02.2017 de yürürlüğe giren bu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

  • Bilindiği üzere 6770 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesine eklenen ibare ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV istisnası kapsamına alınmıştır. (Bkz. 2017/17 sayılı Sirkülerimiz). İş bu düzenlemeye paralel olarak Kararnamede yapılan değişiklikle, yazılım ve gayrı maddi hak satış ve kiralamaları, “KDV istisnası ve iadesi” başlıklı 10. Maddeye ilave edilmiştir. Buradan, istisnadan yararlanabilmek için yatırımla ilgili gayrı maddi hak ve yazılımların, teşvik belgesi eki global listelere ekletilmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir.
  • Kararnamenin 18. Maddesine eklenen 4. Bent ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımların, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanması sağlanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.