Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-026

17 Şubat 2017

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA 6770 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN İMKÂNLAR

2017/17 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 nci madde eklenerek, başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödemelerini yapamadığı için Kanun hükümlerini ihlal edenlere belli şartlarla yeni bir imkân tanınmış, ayrıca ödemelere ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) ile 6736 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiş olup, aşağıda bu hususlar özet olarak açıklanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.