Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-025

17 Şubat 2017

SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERE YÖNELİK TEMİNAT UYGULAMASI HAKKINDA 478 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 6455 Sayılı Kanunla eklenen “Teminat uygulaması” başlıklı 153/A maddesi ile, münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyetleri re’sen terkin edilenlere, yeniden mükellefiyet tesis ettirme talebi ile vergi dairesinde işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, mükellefiyet tesis edilebilmesi için tüm vergi borçlarının ödenmiş olması şartının yanında maddede belirlenen tutarda (düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %10’nundan az olmamak üzere) teminat verme şartı getirilmiştir.

Maliye Bakanlığı, 11.02.2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478) ile; 6455 sayılı Kanunla eklenen 153/A maddesiyle, sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflere ve bu mükelleflerle ilişkili olan maddede belirtilen kişilere ve söz konusu fiillerin işlenmesine iştirak ettiği tespit edilen meslek mensuplarına yönelik olarak vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla getirilen teminat uygulamasına ilişkin açıklamalar yapmış bulunmaktadır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.