Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-023

14 Şubat 2017

5746 SAYILI KANUNUN 3/A MADDESİ KAPSAMINDA UYGULANAN AR-GE İNDİRİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR

2017/15 sayılı Sirkülerimizde,

  • 6728 sayılı sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin 1 nci fıkrasının (9) numaralı bendi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin, 09.08.2016 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna 3/A maddesinin eklendiği,
  • 5746 sayılı Kanunun 3/ A maddesi ile aynı Kanunun 3/1 inci maddesinde düzenlenmiş olan Ar-Ge indirimine alternatif başka bir Ar-Ge indirimi uygulamasının getirildiği,
  • Mükelleflerin bu iki indirimden istedikleri uygulamayı tercih edebilecekleri,
  • Ancak yürürlükteki Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin, yeni getirilen 3/A maddesi kapsamındaki Ar-Ge indirimine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemediği, bu nedenle söz konusu Yönetmelik’te değişiklik beklendiği,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.