Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-021

08 Şubat 2017

31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMEDE UYGULANACAK KURLAR

(477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Bu hükme dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca, 2016 yılı sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak kurlar, 477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, anılan Tebliğ 08.02.2017 tarih ve 29973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu kurlara ilişkin liste ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Listedeki efektif kurları, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak, bunun dışındaki kalemler (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz kuru ile değerlenecektir. (32 Sayılı Kararın 2 nci maddesindeki g ve h fıkraları)

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.