Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-020

07 Şubat 2017

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Seri No: 10)

Bilindiği üzere, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ile daha önce çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek Tebliğde toplanmıştır.

Daha sonra çıkarılan 9 adet değişiklik Tebliği Sirkülerlerimiz ile açıklamalara konu edilmiştir.                           

Söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapan ve ilişikte metnini tekrar sunduğumuz 10 no.lu Tebliğ, 03.02.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE yürürlüğe girmiştir. (R.G. – 03.02.2017 – 29968)

10 no.lu Tebliğ çoğunlukla, 2017/017 sayılı Sirkülerimizde içeriğini özetlediğimiz 6770 sayılı Kanunun 7, 8, 9, 10, 16 ncı maddeleri ile KDV Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin ve 2017/19 sayılı Sirkülerimize konu kararnamenin KDV Genel Uygulama Tebliğine işlenmesine ilişkin hükümler içermektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.