Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-016

25 Ocak 2017

683 SAYILI KHK İLE BELİRLENEN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YABANCI PARA CİNSİNDEN (YURTİÇİNDE) ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN BORÇLULAR, TALEP ETMELERİ HALİNDE 2017 YILI SONUNA KADAR ÖDEMELERİNİ 02.01.2017 TARİHLİ TCMB KURLARI ÜZERİNDEN TÜRK LİRASI OLARAK YAPABİLECEKTİR

23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (683 sayılı KHK)

ile Türk Lirası ile yapılacak tahsilat düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, aşağıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilecektir:

  1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar (aşağıda EK-1 liste olarak yer almaktadır.),
  1. 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar[1],
 

[1] 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ekinde yer alan listede yer alan bazı kurumlar özelleştirilmiş olduğundan bu hususun ayrıca kontrol edilmesi gerekmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.