Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-013

13 Ocak 2017

YABANCILARA TÜRK VATANDAŞLIĞININ SAĞLANMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1.   GENEL OLARAK

Bilindiği üzere Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar 12/06/2009 tarih ve 27256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29/05/2009 tarih ve 5901 sayılı  Türk Vatandaşlığı Kanunu (Kanun) ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yine, Türk vatandaşlığının kazanılmasına, kaybına, ispatına ve çok vatandaşlığa ilişkin işlemlerin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek, uygulamada birliği sağlamak amacıyla Kanunun 46. maddesine dayanılarak 06/04/2010 tarih ve ve 27544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11/02/2010 tarih ve 2010/139 No’lu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik  (Yönetmelik) çıkarılmıştır.

Kanun kapsamında Türk vatandaşlığı (1) doğumla ya da (2) sonradan kazanılabilir.

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı: (1.1) soy bağı veya (1.2.) doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.