Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-012

12 Ocak 2017

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ

678 sayılı KHK’nın (R.G. 22.11.2016 – 29896) 27’nci maddesiyle; 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanuna 1 no.lu EK MADDE eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle; görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla Cazibe Merkezleri Programı uygulamaya konulmuştur.

Anılan düzenleme ile Bakanlar Kuruluna Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu söz konusu yetkisini kullanarak, 2016/9596 sayılı “CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR[1]”ı (ilerleyen kısımlarda “Karar” olarak anılacaktır) yayımlamıştır (R.G.11.01.2017 – 29945).

Cazibe Merkezleri Programı (ilerleyen kısımlarda “Program” olarak anılacaktır); görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programı ifade etmektedir.

Karar yayım tarihi olan 11 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Karar ile Cazibe Merkezleri Programına yönelik yapılan düzenlemeler, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


[1] Söz konusu Karara, Sirkülerimizin son kısmında yer verilen linkten ulaşabilirsiniz.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.