Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-011

10 Ocak 2017

NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNE 2016 YILI İÇİN ESAS ALINACAK ORAN %13,57’DİR

6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün kılınmış ve iş bu düzenleme 2015/48 sayılı Sirkülerimizle duyurulmuştur.

Diğer yandan bu maddeyle Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiler Bakanlar Kurulunca çıkarılan 2015/7910 sayılı Kararname ile kullanılmış ve uygulamaya ilişkin esaslar ve indirim oranları belirlenmiştir. Bu Kararname de yine 2015/64 no.lu Sirkülerimize konu edilmiştir. Ayrıca konu hakkında 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan düzenlemelere de 2016/26 no.lu Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.