Sirkülerler:

Vergi 2017-008

09 Ocak 2017

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VEYA SMMM’LERE

İMZALATTIRILMASI MECBURİYETİNE İLİŞKİN YENİ HADLER

1.   BEYANNAMELERİNİ SM veya SMMM’LERE İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR:

Bilindiği gibi, 4 no.lu Tebliğe göre, aktif toplamı ve net satışları belli hadleri geçmeyen gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalattırmak zorundadırlar.

Bu mecburiyeti belirleyen hadler son olarak 3568 sayılı Kanuna ilişkin 37 seri no.lu Tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğ’de yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 TL’den fazla olan tutarlar ise 1.000 TL’ye yükseltilecektir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.