Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-007

06 Ocak 2017

YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN HİZMETLERDE UYGULANAN %50 ORANINDAKİ KAZANÇ İNDİRİMİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

Bilindiği üzere 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendi eklenmiş ve bu kapsamda Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren kurumların münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi sağlanmıştır. (Bakınız. Sirküler 2012/67) Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile (R.G. 31.12.2012-28514 4. Mükerrer) konu hakkında açıklamalar yapılmıştır. (Bakınız. Sirküler 2013/26).

Daha sonra 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 Sayılı Kanun’un 58/b-1 maddesi ile KVK’nın 10/1-ğ bendine  ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim hizmetleri eklenerek bu hizmetler de indirim kapsamına dahil edilmiştir. (Bakınız. Sirküler 2016/54).

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.