Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-006

06 Ocak 2017

“SAT, KİRALA VE GERİ AL” UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2016/50 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda (R.G. 9.8.2016 – 29796) “Sat, Kirala ve Geri Al” uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan Sirkülerimizde, yapılan değişiklikler ilgili olduğu vergi kanunları itibariyle bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi Gazete’nin 31.12.2016 tarihli 3. Mükerrer sayısında yayımlanan ve 2017/002 sayılı Duyurumuzla duyurduğumuz Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ’de (ilerleyen kısımlarda “Tebliğ” yahut “11 no.lu Tebliğ” olarak anılacaktır) “Sat, Kirala ve Geri Al” uygulamasında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar da yapılmıştır.

Buna göre,11 seri no.lu Tebliğin 3’üncü ve 15’inci maddeleriyle, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine sırasıyla   "5.6.2.3.1.5. Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere satışında 2 yıllık sürenin tespiti” ve "5.15. Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna uygulaması” başlıklı bölümler eklenmiştir.

Anılan Tebliğde kurumlar vergisi istisnasına yönelik yapılan düzenlemeler, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca, 6728 sayılı Kanunla Sat, Kirala ve Geri Al uygulamasına ilişkin olarak KDV Kanununda da değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere ilişkin görüşlerimiz, 2016/64 no.lu Sirkülerimizde bilgilerinize sunulmuştur.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.