Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-003

05 Ocak 2017

BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNE YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELER

(11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 4/1-ö bendi ile bölgesel yönetim merkezleri belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Anılan düzenlemenin yürürlük tarihi 09.08.2016’dır.

Diğer taraftan yine 6728 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14’üncü maddesinde yapılan değişiklik sonucunda; “kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler” gelir vergisinden istisna edilmiştir.

11 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliği’nin birinci maddesinde, “Bölgesel Yönetim Merkezleri”nin kurumlar vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemenin detaylarına aşağıda yer verilmekle birlikte, şu hususa değinmekte yarar görüyoruz.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.