Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-002

04 Ocak 2017

DEVREDEN YATIRIMA KATKI PAYI TUTARLARININ TAKİP EDEN YILLARDA YENİDEN DEĞERLEME ORANIYLA ARTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2016/78 sayılı Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66. Maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine eklenen hükümle, devreden yatırıma katkı paylarının yeniden değerleme oranıyla artırılması imkanı getirilmiştir.

Yapılan düzenleme şöyledir:

“Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır”

Bu düzenleme, 6745 sayılı Kanunun yayımlandığı 7.9.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete’nin 31.12.2016 tarihli 3. Mükerrer sayısında çıkan ve 2017/002 sayılı Duyurumuzla duyurduğumuz Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ’de yapılan düzenlemelerden birisi de, devreden yatırıma katkı paylarının takip eden yıllarda yeniden değerlenerek artırılmasına ilişkin bu düzenleme hakkındadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.