Sirkülerler:

Vergi 2017-001

02 Ocak 2017

31.12.2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE

VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI

%10,50’DEN %9,75’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

2014/090 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 14.12.2014 tarihinden geçerli olmak üzere % 11,75’den %10,50’ye düşürülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayımladığı bir Tebliğ (RG.31.12.2016-29935) ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir. Söz konusu Tebliğ ile,

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 9’dan % 8,75’e,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık % 10,50’den  % 9,75’e düşürmüştür

belirlenen oranlar yayımı tarihinde (yani 31.12.2016’da) yürürlüğe girmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.