Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-143

04 Eylül 2020

FESİH YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 17/11/2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

04 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.

Anılan Karar ile halen devam etmekte olan uygulamalar, 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatılmıştır. Bu durumda;

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.