Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-135

01 Eylül 2020

FESİH YASAĞI İLE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI

*Halit BAŞBUĞA[1]

**Engin UZUNER[2]

ÖZET

Ülkemizde etkilerini devam ettiren Covid-19 küresel salgınının ülkemiz ekonomisindeki olumsuz etkilerini azaltmak, istihdamı dengede tutmak amacıyla; 4857 sayılı İş Kanununa[3] geçici 10.madde eklenerek geçici fesih yasağı müessesesi getirilmiştir.

Düzenleme ile 17.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirilen 3 aylık fesih yasağı, önce bir ay, daha sonra 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı[4] ile 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Gerek kısa çalışma ödeneği gerekse de ücretsiz izinle birlikte verilen nakdi ücret desteği uygulamalarında eşit işlem borcuna aykırı davranışların hukuki sonuçları üzerinde durulacaktır.

 

 

[1] Halit BAŞBUĞA, E. SGK Denetmeni

[2] Engin UZUNER; Hukukçu, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

(3) 10.06.2003 tarih, 25134 sayılı R.G. yayımlanmıştır (7244 sayılı Kanunun 9.maddesiyle kanuna  geçici 10.madde eklenmiştir).

(4) 31.07.2020 tarih, 312020 sayılı R.G. yayımlanmıştır.