Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-115

02 Ağustos 2020

*   Halit BAŞBUĞA

**  Engin UZUNER

İŞE İADE KARARI SONRASI SGK’NA YAPILACAK BİLDİRİMLER İLE

TAZMİNAT HAKLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

ÖZET

4857 sayılı İş Kanunun[1] 18-21.maddelerinde ifadesini bulan iş güvencesi hükümleri; mahkeme veya özel hakem tarafından işçinin işe iadesine karar verilmesinden sonraki süreçte gerek işçiler gerekse de işverenler açısından önemli yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu[2]’nun 3. Maddesi ile işe iade talepleri de zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda, 18.06.2020 tarih 2020/20 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “İşveren İşlemleri Genelgesi” de dikkate alınarak işçilerin işe iade kararı sonrası işverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda ödenecek 4-8 ay arasındaki işe başlatmama tazminatı ve diğer tazminatlar, işçinin 4 aya kadar boşta geçen süre ücreti gibi hususlarda Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimler, işverenlerin bu bildirimlerde dikkat edeceği hususlar makalenin konusunu oluşturmaktadır.

 

[1]    10.06.2003 tarih, 25134 sayılı R.G. yayımlanmıştır.

[2]    25.10.2017 tarih, 30221 sayılı R.G. yayımlanmıştır.