Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-112

28 Temmuz 2020

7252 SAYILI KANUN İLE IS HUKUKU VE SOSYAL GUVENLİK MEVZUATI YÖNUNDEN YAPILAN DÜZENLEMELER

23/7/2020 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7252 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun çalışma mevzuatında birçok değişiklik meydana getirmiştir.

7252 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “başvuru tarihini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak” ibaresi eklenmiştir. Bu düzenlemeyle Cumhurbaşkanı’na kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatma, bu konuda kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.

Kısa çalışma uygulamasında süre uzatımı beklenen sektörlerin havayolu, demir çelik ve turizm sektörleri olabileceği kanısındayız.

7252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 26 ıncı maddeyle kısa çalışmayı ya da ücretsiz izni sona erdirip normal çalışma düzenine dönen işverenlere yeni bir teşvik olarak prim desteği getirilmiştir.