Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-104

13 Temmuz 2020

01.07.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİNDE GEÇERLİ VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI

01.07.2020 – 31.12.2020 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları

Bilindiği gibi, GVK’nın 25/4 üncü maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesi ile değiştirilen 202 nci maddesinde çocuk için yapılabilecek yardımın çocuklardan her biri için 50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için yardım ödeneği verilmeyeceği, eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca yardım ödenmeyeceği, daha düşük ise yalnız aradaki farkın verileceği hükme bağlanmış bulunmaktaydı.

Bu maddenin, ikiden fazla çocuk için yardım ödenmeyeceğine ilişkin hükmü 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi ile 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Bu değişiklik sonucunda, iki çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için vergiden müstesna çocuk zammı verilebilecektir.