Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-102

08 Temmuz 2020

2020/25 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ – BİRLEŞİK KRALLIK SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020/25 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesi yayımlanmıştır.

09/09/1959 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Arasında Sosyal Sigorta Mevzuunda Akdedilen Sözleşme 21/12/1960 tarihli ve 10686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 01/06/1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin, Türk - İngiliz Sosyal Sigorta Sözleşmesinin Tatbikatına Müteallik Anlaşma ise Sözleşmenin 30 uncu maddesine istinaden Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşma;

  • Tarifler ve Şümul Sahası (Uygulama Alanı),
  • Umumi (Genel) Hükümler,
  • Hususi (Özel) Hükümler,
  • Müteferrik (Çeşitli) Hükümler

olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.