Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-120

06 Ağustos 2020

KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

KOBİ’lerin üretim, kalite ve standartlarını artırmak, istihdam yaratmak, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla işletmelerin; kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından uygun koşullarda nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından destek sağlanmaktadır. İş bu yazımızda KOSGEB tarafından sağlanan KOBİ Finansman Destek Programının detayları kısaca açıklanmaktadır.

KOBİ Finansman Destek Programından faydalanabilmek için işletmelerin;

  • KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif olması,
  • KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması,
  • Programda tanımlanmış işletme türlerine girmesi gerekmektedir.

KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında uygulanan 3 kredi çeşidi bulunmaktadır;

  • İşletme Kredileri,
  • Makine - Teçhizat Kredileri,
  • Acil Destek Kredisi.