Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-087

17 Haziran 2020

TÜRKİYE-MOLDOVA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA 2020/18 SAYILI GENELGENİN YAYIMLANMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı EmekliIik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması 16/06/2020 tarih ve E. 7046933 sayılı 2020/18 “Türkiye-Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması SGK Genelgesi” ile açıklanmıştır.

Söz konusu Genelge 5 bölümden oluşmakta olup;

  • Birinci bölümde, tanımlar, Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,
  • İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,
  • Üçüncü bölümde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarına ilişkin hükümler,
  • Dördüncü bölümde, Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,
  • Beşinci bölümde ise Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte           kalma süresi ile Anlaşma öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.