Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-076

16 Mayıs 2020

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (2020/14) VE ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2020/13)

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, 16/5/2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğler ile Ulusal Meslek Standartlarına ilişkin çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

2020/13 Tebliğ No.lu Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 29/1/2013 tarihli ve 28543 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-3’ü değiştirilmiştir.

2020/14 Tebliğ No.lu Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 5/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış olup Ek-1 ve Ek-2 yürürlüğe konmuştur.