Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-072

10 Mayıs 2020

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU COVİD-19’U “HASTALIK” OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİR

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 07/05/2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelge ile Covid-19 virüsüne maruz kalan işçilerin kısa vadeli sigorta kolları yönünden hangi risk unsuru kapsamında değerlendirileceği hususuna açıklık getirilmiştir.

Söz konusu Genelgede, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 15 inci maddesinde yer alan, ‘4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir’ hükmü uyarınca, Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” denilerek Covid-19’un hastalık sigortası kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.