Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-039

07 Nisan 2020

YARIM ÜCRET ÖDENMESİNİ GEREKTİREN HALLERDE SİGORTA BİLDİRİMLERİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25’inci maddelerin (III) numaralı bentleri uyarınca işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek ve işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde çalıştırılmayan işçiye, mezkûr kanununun “Yarım Ücret” başlıklı 40’ıncı maddesine göre, bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenmesi gerekmektedir.

Yine, 5510 sayılı Kanun’un “Günlük kazanç sınırları” başlıklı 82’nci maddesine göre sigorta primine esas kazancın (SPEK) alt sınırı asgari ücret olarak belirlenmiştir. Aynı maddenin devamında ise günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalıların günlük kazançlarının alt sınır üzerinden hesaplanacağı, sigortalının kazancının alt sınırın altında kalması halinde ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işverenin ödeyeceği belirtilmiştir.