Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-031

27 Mart 2020

7226 SAYILI KANUN İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatında birçok değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişikliklere aşağıda kanundaki sırasıyla yer verilmiştir.

1- Mesleki Eğitim Belgesi Teşviki Uzatılmıştır:

7226 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinde yapılan değişiklikle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek-3’ncü maddesinin birinci fıkrasında “31.12.2019” ibaresi “31.12.2021” şeklinde değiştirilmiştir. 4447 sayılı Kanunun mezkur maddesi Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin olup mesleki eğitim belgesi sınav ve belge ücretlerinin fondan karşılanmasına ilişkin teşvik süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.