Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-016

14 Şubat 2020

TESCİLLİ EV HİZMETİ İŞYERLERİNİN 01/01/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TAMAMEN EK 9 UNCU MADDE KAPSAMINA GEÇİŞİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ (1/4/2015-29313) ile ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler için düzenleme yapılmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile 1/4/2015 tarihinden sonra ev hizmetlisi çalıştıran işverenler için işyeri numarası oluşturulmadan işveren kayıtlarının T.C. kimlik numarası ile takip edilebileceği açıklanmıştır. 1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlisi çalıştıran işverenler için ise 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine müracaat etmeden mevcut uygulama doğrultusunda işlem yapmaya devam edebileceği bildirilmiştir