Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-012

03 Şubat 2020

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TAHAKKUK VE ÖDEME DÖNEMİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı kanun uyarınca verilmesi gereken aylık ve prim hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirileceği beyannamedir. 

Resmi Gazete de değişik tarihlerde yayımlanan tebliğlerle 01.06.2017 tarihinde Kırşehir ilinde başlanılan daha sonra 01.01.2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illeri de ilave edilerek yaygınlaştırılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin tüm Türkiye’deki uygulaması 01.01.2020 tarihi itibariyle başlamıştır.

Konuya açıklık getirilebilmesi ve uygulamanın sorunsuz ilerlemesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli kılavuzlar yayımlamıştır. Söz konusu kılavuzlarda, beyannamenin sisteme tek onay ile gönderileceği ve beyannamenin onaylanmasının ardından vergi tahakkuku için bir adet ve SGK bildirimleri için de en az bir adet olmak üzere tahakkuklar oluşacağı belirtilmiştir. 

Onaylamanın ardından eğer gönderilen bilgilerde hata bulunmaz ise, mükellefin durumuna uygun olarak, en az iki tane olmak üzere tüm tahakkuklar sistemde görüntülenebilecektir.

Hatalı tahakkuk bulunması durumunda; mükellef tarafından iki seçenek bulunmaktadır. İlk olarak hatalar düzeltilerek beyanname yeniden sisteme gönderilip tekrar kontrolden geçirilir. Diğer seçenek ise, hatalı bilgiler göz ardı edilerek hatasız bilgilerin onaylanması istenir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.

Saygılarımızla.