Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-009

23 Ocak 2020

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Anılan kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak olan idari para cezaları tutarları 2020 yılı itibariyle aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezası tutarlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.