Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-051

18 Kasım 2019

YABANCI UYRUKLULARIN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ HAKKINDA GENEL YAZI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 12/11/2019 tarihli ve E.17519684 sayılı “Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri” hakkında Genel Yazı yayımlanmıştır.

18/3/2019 tarihli ve 4331865 sayılı Genel Yazı’da Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün nedenleri; 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal Afet kodlarıyla sınırlandırılmıştır. Ayrıca sigortalının işyeri ile ilişiğini kesmeden geçici süreli olarak yurt dışına çıkması durumunda bu süreler için eksik gün bildirimin yapılabileceği ifade edilmiştir.