Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-046

07 Ekim 2019

5544 SAYILI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YETKİLENDİRİLMİŞ SINAV VE BELGELENDİRME KURULUŞLARININ GERÇEKLEŞTİRECEĞİ SINAVLARDA BAŞARILI OLAN KİŞİLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK SINAV ÜCRETLERİ HAKKINDAKİ 14/5/2015 TARİHLİ VE 2015/7726 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1598)

 

4 Ekim 2019 tarihli ve 30908 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1598 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre;

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişilerin işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri hakkında, 14/05/2015 tarihli ve 2015/7726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılarak 65 meslek grubunun sınav ücretleri belirlenmiştir.