Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-044

03 Ekim 2019

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:2019/1)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile 26 meslek dalına belgelendirme zorunluluğu getirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından aşağıda belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı itibariyle oniki ay sonra çalıştırılamayacaklardır. Fakat, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacaktır.