Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-034

18 Temmuz 2019

MALİ TATİL DÜZENLEMESİ

16/07/2019 tarih ve 10288846 sayılı Genel yazı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın isteği ve ilgili Başkanlıktan alınan görüş doğrultusunda vergi takvimine uyum sağlamak ve 5604 sayılı Mali Tatil ihdas Edilmesi Hakkında Kanun’dan doğan hak ve yükümlülüklerde yeknesaklık sağlanması adına 3/07/2019 tarihli ve 9656640 sayılı Mali Tatil Genel Yazısı’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

  • 2019 yılı için Mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz’da sona erecektir.
  • 2 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 7 nci günün sonu (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 29 Temmuz tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.
  • 21 Temmuz ile 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5 inci günün sonu olan 25 Temmuz tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

Bu bakımdan, son verilme tarihi 21 Temmuz ile 25 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 2019 Haziran ayına ilişkin aylık ve prim hizmet belgesinin verilme süresi 25 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.