Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-029

04 Temmuz 2019

2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 03/07/2019 tarih ve 24010506-010.07.01-E.9656640 sayılı Genel Yazısı’nda, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1 inci ve 2 nci maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘Tatil günleri etkisi’ başlıklı 93 ncü maddelerine atıfta bulunularak çeşitli açıklamalara yer verilmiştir.

Genel yazıda belirtilen hükümler uyarınca;

2019 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2019) Pazar gününe rastlamasından 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak olup, 22 Temmuz’ da (20 Temmuz Cumartesi gününe rastlamasından dolayı) sona ereceği,

2 Temmuz ile 22 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7 nci günün sonu olan 29 Temmuz (dahil) kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olacağı,

23 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 29 Temmuz (dahil) tarihinde yerine getirilmiş olması halinde yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edileceği belirtilmiştir.  Bu itibarla, son verilme tarihi 23 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasına denk gelen 2019 Haziran aylık prim hizmet belgesinin verilme süresi 29 Temmuz 2019 tarihinde sona ereceği belirtilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.