Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-026

21 Mayıs 2019

ŞİRKET KURULUŞU AŞAMASINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE

10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinde, 19 uncu maddesiyle de 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikle birlikte, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden işyeri tescilleri otomatik olarak yapılmaya başlanmış ve uygulamanın usul ve esasları 16/3/2018 tarihli ve 2018/11 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

Bu değişiklere ilave olarak 2019/10 sayılı Genelge ile şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlüklerince online aktarılan bilgilere göre otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin şirket kuruluşu aşamasında da alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Buna göre, şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgilerin, ticaret sicil memurluklarınca Kuruma online olarak aktarılması ile tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıyeten işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmemektedir. Fakat, şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimlerinin cari usullere göre yapılması gerekmektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.