Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-020

22 Mart 2019

YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENMİŞ APHB’LERİN

E-BİLDİRGE V.2 ÜZERİNDEN İNTERNET ORTAMINDAN GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL YAZI

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine tabi sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar için işverenlerce cari aya ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmadığından, süresi dışında verilen aylık prim hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmekte idi.

Ancak, SGK tarafından 14/03/2019 tarih ve 99779835 sayılı Genel Yazı ile yapılan değişiklik sayesinde, yasal süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında "(B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” kodu ile SGK internet sayfasında bulunan “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menusu üzerinden işlemler gerçekleştirilebilir.

Söz konusu uygulama 2008/10. Ay aylık ve prim hizmet belgesi ve sonrası dönemlere ilişkin olarak kullanılabilecek olup, "(B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” kodu ile belgelerini gönderebileceklerdir.

Sisteme yüklenen belgeler gerekli incelemeler yapılarak onaylanabilmesi amacıyla bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezinin onay ekranına düşecek ve ilgili ünitenin onayının ardından tahakkuk ve hizmet kayıtları oluşacaktır. İşverenlerce sisteme kaydedilen belgeler için toplu onay yapılamayacaktır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.