Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-019

22 Mart 2019

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİ UYARINCA UYGULANACAK OLAN ÜCRET VE PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7166 sayılı Kanunla, istihdam teşviki olarak bilinen, ücret ve prim desteği çıkarılmıştır. Söz konusu desteğe ilişkin ayrıntılar,  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 21/03/2019 tarihli 2019/7 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınan ve 7103 sayılı Kanunla uygulanan sigorta prim desteğine ek olarak bu tarih aralığında işe alınan sigortalılar için ayrıca 3 aylık süre için gün sayısı x 67,36 TL ücret desteği de verilecektir. Bu destekten yararlanabilmenin en önemli şartı işe alınan sigortalının, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesinin feshedilmemesidir. Teşvikten yararlanmanın diğer şartları ise sigortalı ve işyeri yönünden ayrı ayrı ele alınabilir. Buna göre;

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.