Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-016

05 Mart 2019

ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUCU ANLAŞMA SAĞLANMASI HALİNDE FESİH TARİHİNİN BELİRLENMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 28/02/2019 tarih ve 51592363 sayılı Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi hakkında bir genel yazı yayımlanmıştır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre iş akdi feshedilen ve feshin geçersiz olduğu iddiası ile arabulucuya başvuran sigortalı ile işveren ve arabulucu tarafından imzalanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Anlaşma Belgesinde, işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşması halinde, iş akdinin fesih tarihinin kabul tarihi konusundaki tereddütlerin giderilmesi hususu açıklanmaktadır.

Buna göre,

İş akdi feshedilen ve feshin geçersiz olduğu iddiası ile arabulucuya başvuran sigortalının yapılacak olan arabuluculuk anlaşması sonucunda tarafların işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları halinde; aşağıda bulunan unsurlar belirlenmesi zorunludur; (Ek fıkra: 12/10/2017-7036/12 md)

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.