Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-008

21 Ocak 2019

7161 VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK DÜZENLEMELERİ

7161 Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, sosyal güvenlik mevzuatına yönelik olarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "prim ödeyerek sürekli çalışmış" ibaresi "hizmet akdine tabi" şeklinde değiştirilmiştir.

(Yürürlük: Yayımı tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primlerine ilişkin hükümleri içeren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinde gerçekleştirilen bu düzenleme ile işsizlik maaşı alma şartları değiştirilmiştir. İşsizlik maaşına hak kazanmak için gerekli koşullardan hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı kaldırılmıştır. Buna göre, işsizlik maaşı almak için 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartı aranmayacak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak yeterli olacaktır. Bu değişiklik sayesinde, 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartından dolayı hizmet akdine tabi olduğu halde devamsızlık gibi eksik çalışma günü bulunması sebebiyle işsizlik ödeneğine hak kazanamama sorunu ortadan kaldırılmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.