Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-005

15 Ocak 2019

7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA 2019/1 SAYILI GENELGE

28.12.2018 tarih 30636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile 11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 nci madde eklenmiştir. İşbu 11/09/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Genelge ile, 7143 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci madde kapsamında yapılacak işlemler detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Genelge ile belirlenen ödeme usulleri;

27/8/2018 tarihine kadar 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmuş olmakla birlikte geçici 2 nci maddenin yürürlük tarihi olan 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanun hükmünü ihlal edenler; ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.