Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-005

15 Ocak 2019

7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA 2019/1 SAYILI GENELGE

28.12.2018 tarih 30636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile 11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 nci madde eklenmiştir. İşbu 11/09/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Genelge ile, 7143 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci madde kapsamında yapılacak işlemler detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Genelge ile belirlenen ödeme usulleri;

27/8/2018 tarihine kadar 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmuş olmakla birlikte geçici 2 nci maddenin yürürlük tarihi olan 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanun hükmünü ihlal edenler; ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.