Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-004

09 Ocak 2019

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, DEVİR, İNTİKAL VE ARACI GİRİŞ İŞLEMLERİNİN İNTERNET ORTAMINDAN GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL YAZI

İşverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin, işyerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemelerinin tamamlanarak kullanıma açıldığı Sosyal Güvenlik Kurumunun 04/01/2019 tarih ve 239234 sayılı Genel yazısı ile duyurulmuştur.

Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.