Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2019-003

08 Ocak 2019

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01.01.2019 – 30.06.2019 döneminde geçerli olmak üzere 01.01.2019 tarihinden itibaren yeni kıdem tazminatı tavanı 6.017,60_TL olarak belirlenmiştir. Yeni kıdem tazminatı tavanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genelge ile duyurulmuştur.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.