Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-062

06 Temmuz 2018

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNA 7103 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN YER ALDIĞI 304 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de, 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa, 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen Geçici 21 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı 304 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.