Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-087

26 Kasım 2018

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNU KAPSAMINDA İŞLETMELERE DEVLET KATKISININ UZATILMASI

05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun geçici 12nci maddesi uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yirmiden az personel çalıştıran işyerleri için yüzde on beşinden, yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işyerleri için yüzde otuzundan az olamayacaktır. İşverenlerin ödemesi gereken en az ücrete ilişkin devlet katkısı 22/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 356 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmıştır. Bu kapsamda, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.