Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-081

27 Eylül 2018

2012/27 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK

18/09/2018 tarihli 2018/32 sayılı genelge ile 01/08/2012 tarihli ve 2012/27 sayılı Kurum Genelgesinin 7.2 numaralı bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik kapsamında, kurum ile borçlular arasında oluşan anlaşmazlıkların mahkeme safhasına gelmeden çözümü amaçlanmaktadır. İl Müdürlükleri tarafından, işyeri dosyalarının ve sigortalıların borçları düzenli aralıklarla taranarak zamanaşımına uğradığı tespit edilen borçlar ile ilgili, kurum tarafından borçluya ‘Borç Bilgilendirme Formu’ gönderilecektir.15 günlük süreçte borcun ödenmesi halinde rızaen ödemeler kabul edilecektir. Borçlular tarafından ödeme yapılmaması halinde, zamanaşımı ile eksik borç haline gelen alacaklar;

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.