Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-075

13 Eylül 2018

BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın düzenlenmesine ilişkin görüşmeler neticesinde 11 Nisan 2014 tarihinde imzalanan, 28 Eylül 2017 tarihli ve 30194 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Anlaşması 1 Eylül 2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ile beraber yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu anlaşmanın 56 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 1 Mayıs 1968 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözleşme yürürlükten kaldırılmıştır.

1 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma, sigortalılık durumunu esas almakta olup, Türkiye bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bendine göre sigortalı sayılanlar ile bunların aile bireylerini kapsamaktadır.

Anlaşma, Ülkemiz açısından mamullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık ile genel sağlık sigortasını kapsamaktadır. Ancak, kamu idarelerinde çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

Anlaşma’nın uygulanmasına yönelik olarak iki akit taraf arasında kullanılan mevcut formüllerin yerine ihdas edilen 26 adet yeni formüller 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle kullanılmaya başlayacaktır.

Konuya ilişkin linke ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.