Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-073

10 Eylül 2018

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA UYGULANAN TECİL FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GENEL YAZI

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. Maddesinin dördüncü fıkrasında, Kurum tarafından yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği tecil faizi oranının, beşinci fıkrasında ise tecil faizi oranında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğin Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara değişikliğin yapıldığı tarihe kadar oranlar, değişiklik tarihinden itibaren belirlenen yeni oran üzerinden, tecil faizi oranının yükselmesi halinde değişikliğin yayımı tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde ise eski oranlar üzerinden tecil faizi uygulanacağı öngörülmüştür.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.