Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-064

27 Temmuz 2018

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA SAĞLIK YARDIM BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinde Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Sağlık Yardım Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Genel Yazı yayımlanmış olup yeknesaklığın sağlanması amacıyla iş ve işlemlerin Genel Yazı’da yer alan açıklamalar doğrultusunda yürütüleceği belirtilmiştir.

Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.